Državna liga

Slovenska državna liga je sklop tekmovanj najvišjega nivoja v Sloveniji. Tekmovanja so organizirana izključno pod okriljem Zveze namiznega nogometa Slovenije in njenih članov. Tekmovanja so razdeljena v:

 • Zvezna tekmovanja
 • Turnirji državne lige

Na tekmovanjih se zbirajo točke za državno lestvico, ki je ob enem kvalifikacijsko sito za državno prvenstvo.

Najave vseh tekmovanj in podrobnosti o le teh najdete na naši spletni strani.

ZVEZNA TEKMOVANJA

Nosilec organizacije Zveznih tekmovanj je Zveza namiznega nogometa Slovenije. Vsako tekmovanje se organizira skupaj z društvom organizatorjem (domačim društvom), ki poskrbi za lokalno organizacijo dogodka. V letošnji sezoni se bodo organizirali štirje Zvezni turnirji:

 • Ekipno tekmovanje: Tekmovanje po ekipnem formatu. V moškem tekmovanju se potegujejo ekipe sestavljene iz 6 do 8 tekmovalcev, ki skupno ne smejo preseči pravila najmočnejše ekipe*. V ženskem delu se potegujejo ekipe sestavljene iz 4 tekmovalk. Vse ekipe bodo predstavljale enega izmed slovenskih krajev.
  • *Pravilo najmočnejše ekipe: Ekipo, ki sočasno nastopa, lahko sestavljajo igralci, ki so rangirani največ 2 x PRO, 2 x SEMI-PRO, 2 x ROOKIE
 • Balkan Cup Slovenija: Tekmovanje v sklopu turneje Balkan cup, v sodelovanju s srbsko in hrvaško zvezo, ki šteje tudi za mednarodne točke (ITSF ProTour). Tekmovanje je namenjeno igralcem iz bivše skupne države, njihovemu spoznavanju, druženju, sklepanju novih prijateljstev, prenosu poznavanj in načinov igre. Tekmovanje traja 2 ali 3 dni. Vrhunec je sobotni reprezentančni troboj.
 • Slovenia Open: Najmočnejši turnir na slovenskih tleh. Šteje za točke mednarodne zveze (ITSF Masters). Tekmovanja se udeležijo najboljši tekmovalci iz širše regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Slovaška), vsakokrat ga začini še kar lepo število svetovnih zvezd od drugod (Belgija, Švica, Nizozemska …). Tekmovanje traja 3 dni, odigrajo se vse mednarodno priznane discipline.
 • Državno prvenstvo: Vsekakor najbolj čuten domač turnir. Naslov prvaka namreč pomeni priznanje za najboljšega v naši državi v tekoči sezoni. S seboj pa naslov prinaša tudi možnost udeležbe na svetovnem finalu mednarodne lige. Tekmovanje poteka v dveh dneh. Državno prvenstvo je zaprtega tipa, saj tu lahko nastopijo samo rezidenti v Republiki Sloveniji, ki se nanj uvrstijo:
  • preko državne lige (Top 12 posamično, Top 8 dvojic)
  • kot predstavniki svojih klubov (za več informacij vprašajte v svojem klubu ali nas kontaktirajte)

Vsi tekmovalci, ki želijo nastopiti na Zveznem tekmovanju morajo imeti veljavno tekmovalno licenco za sezono 2016 (ali slovensko ali mednarodno ITSF). Za več informacij nas kontaktirajte.

Vsa Zvezna tekmovanja so organizirana na eni od uradnih ali priznanih tekmovalnih miz, priznanih s strani mednarodne Zveze.

TURNIRJI DRŽAVNE LIGE

Turnirji državne lige (bivši Open turnirji) so v organizaciji društev včlanjenih v Zvezo. Vsako društvo samodejno določi discipline in tekmovalne mizo, žogice … Če te niso na seznamu uradnih ali priznanih miz lahko društvo zaprosi za odobritev tekmovalne mize za turnir. Vsekakor mora miza ustrezati zahtevam po mednarodnem načinu igranja.

V letošnji sezoni je predvidenih šest turnirjev državne lige. Priporočene tekmovalne discipline za te turnirje so:

 • odprto posamično
 • odprto dvojice
 • ženske posamično

Tekmovanja se smejo udeležiti vsi tekmovalci, ki imajo veljavno tekmovalno licenco za sezono 2016 (ali slovensko ali mednarodno ITSF), če pa je tekmovanje odprto še za ostale, določi društvo, ki dogodek organizira.

DRŽAVNA LESTVICA

Za državno lestvico se štejejo vsi rezultati* pridobljeni v državni ligi, v kategorijah:

 • Odprto posamično
 • Odprto dvojice
 • Odprto kombinirano (odprto posamično + odprto dvojice)
 • Ženske posamično
 • Ženske dvojice
 • Ženske kombinirano (ženske posamično + ženske dvojice)
 • Junior posamično
 • Klubska lestvica (Odprto kombinirano + Ženske kombinirano / 2 + Junior posamično / 2)

*Da bi se rezultati upoštevali, morajo biti v tekmovanje prijavljeni vsaj trije tekmovalci oziroma dvojice.

Posebnost je ekipno tekmovanje, kjer se točke, ki jih ekipa pridobi, upoštevajo vsem tekmovalcem ekipe v lestvici odprto dvojice (moški) in ženske dvojice (ženske).

Način točkovanja je skladen z ITSF mednarodnim načinom točkovanja.

Mesto Zvezni turnirji Turnirji državne lige
 1.  150  100
2. 135 90
3.  120 80
4. 105 70
5. – 8. 90 60
9. – 16. 75 50
17. – 32. 60 40
33. – 64. 45 30
65. – 128. 30 20
129. – 256. 15 10